Usługi BHP i PPOŻ

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa, kontroli z zakresu BHP i PPOŻ.

Naszym Klientom oferujemy:

  1. Wykonywanie zadań służby BHP na podstawie art. 237’11 par. 2 Kodeksu Pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy(z pośn. zm.).
  2. Szkolenia w zakresie BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy(z póśn. zm.).
  3. Ocenę Ryzyka Zawodowego dla poszczególnych stanowiskach pracy.
  4. Opracowanie pełnej dokumentacji wypadkowej.
  5. Doradztwo w zakresie organizacji pracy na stanowiskach, na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia pracowników oraz doboru odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.
  6. Usługi w zakresie Ochrony Przeciwpożarowej.

To my zadbamy o Państwa bezpieczeństwo i bezpieczeństwo Państwa pracowników.