Praca tymczasowa

Mazowiecka Agencja Pracy i Szkoleń oferuje rozwiązanie szybkiego dostosowania poziomu zatrudnienia do aktualnych potrzeb w Państwa firmie. Usługa pracy tymczasowej polega na selekcji, rekrutacji, zatrudnieniu i delegowaniu pracowników o określonym profilu na zlecenie Pr
acodawcy. Pracownicy tymczasowi stają się pracownikami Mazowieckiej Agencji Pracy i Szkoleń, a Państwa firma jest Pracodawcą użytkownikiem. Na czas zatrudnienia MAPRiS przejmuje na siebie pełną obsługę administracyjno-prawną pracowników. Odpowiadamy za rozliczanie czasu pracy, odprowadzanie składek zdrowotnych i społecznych, podatek dochodowy, urlopy oraz prowadzenie akt pracowników.

Zatrudniamy pracowników tymczasowych na różnego rodzaju stanowiskach, jak produkcyjne, magazynowe oraz stanowiska administracyjne, logistyczne, finansowe i handlowe.

 

Współpraca z Mazowiecką Agencją Pracy i Szkoleń pozwoli Państwu na:

  • ograniczenie czasu i kosztów związanych z rekrutacją,
  • ograniczenie czynności administracyjnych,
  • wykluczenie ryzyka braków personalnych,
  • pełną odpowiedzialność agencji za właściwy dobór pracowników.

Gwarantujemy:

  • szybką reakcję na aktualne potrzeby,
  • całkowite odciążenie Klientów w zakresie obsługi administracyjno-prawnej pracowników tymczasowych,
  • stały nadzór koordynatora nad zatrudnionymi pracownikami.

 Praca tymczasowa w Polsce regulowana jest przez Ustawę z dnia 9 lipca 2003r.