Outplacement (zwolnienia monitorowane)

Jest to program, mający na celu wsparcie zwalnianych pracowników. Program obejmuje działania służące ograniczeniu negatywnych emocji związanych z sytuacją utraty pracy oraz udzielenie wsparcia w uzyskaniu nowych umiejętności i przygotowania do skutecznego poszukiwania pracy.

Obejmuje między innymi: pomoc w określeniu możliwości dalszego rozwoju własnej kariery, ocenę psychologiczną pracownika, określenie możliwych do objęcia przez niego stanowisk pracy oraz ocenę szans na rynku pracy. Program zapewnia przygotowanie pracownika nie tylko do przyszłego procesu rekrutacji min. poprzez przeprowadzanie próbnych rozmów kwalifikacyjnych, lecz także obejmuje planowanie poszukiwania pracy. Zakres procesu Outplacement-u jest uzależniony od rodzaju stanowiska zajmowanego przez danego pracownika lub grupę pracowników i każdorazowo jest opracowywany indywidualnie. Na życzenie Klienta jesteśmy stanie dodatkowo rozszerzyć program Outplacement-u o aktualną analizę wybranego segmentu rynku pracy.

 

Korzyścią dla firmy Klienta realizującej program Outplacement-u jest fakt, iż pozytywnie wpływa to na wizerunek firmy. Dla kandydata Outplacement może stanowić bardzo ważny element wsparcia w trakcie zmiany w jego życiu zawodowym.